Not
Çevrelerine uymak için kendilerini yontanlar, tükenip giderler